Dossier - Bijzonder Lectoraat Arbeidsdes- kundigheid actualiteitendossier

« Terug naar het Artikelen overzicht

Samenvatting The role of Work Ability and Health on sustainable employability. 20 oktober 2010 Tilja v.d. Berg Erasmus MC

20 oktober 2010, Tilja v.d. Berg, Erasmus MC

Een goede gezondheid en een goed werkvermogen zijn belangrijke voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Een goede gezondheid houdt werknemers langer in het arbeidproces en zorgt dat ze productiever zijn. Een goed werkvermogen hangt samen met een gezondere leefstijl en betere arbeidsomstandigheden. Werkgevers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het werkvermogen door te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Door het vergroten van de flexibiliteit in het werk kunnen de meeste werknemers met een verminderd werkvermogen voldoende productief blijven.

In haar proefschrift onderzoekt Tilja van den Berg van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC de rol van verminderde gezondheid en verminderd werkvermogen op de arbeidsparticipatie en werkprestaties van oudere werknemers. Een matige tot slechte gezondheid leidt tot een hogere uitval uit betaalde arbeid door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, of pensionering onder oudere werknemers in 11 Europese landen. In gesprekken over hun duurzame inzetbaarheid wijzen oudere werknemers ook op het belang van een goede gezondheid. Tevens meldden zij een nadelige invloed van ploegendienst, fysieke activiteiten en hoge werkdruk. Langer blijven werken zou volgens hen makkelijker worden als zij meer waardering krijgen van de leidinggevende en meer invloed hebben op de werktijden.

Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat het werkvermogen sterk samenhangt met gebrek aan fysieke inspanning in de vrije tijd, obesitas, oudere leeftijd en hoge mentale en fysieke eisen van het werk. In een studie onder academisch geschoolde werknemers in de commerciële sector was het werkvermogen sterk afhankelijk van goed teamwork en omgaan met werk stress en in mindere mate met stressvolle levensgebeurtenissen, gebrek aan fysieke inspanning en obesitas. Met betrekking tot werkvermogen blijkt de invloed van ongezonde leefstijlfactoren belangrijker voor oudere werknemers dan voor hun jongere collega’s. De sterke associatie tussen werk en werkvermogen in deze populatie betekent dat werkgevers zich eerder zouden moeten richten op werkomstandigheden dan individuele leefstijl factoren.

Een lager werkvermogen is slecht voor ziekteverzuim en productiviteitsverlies op het werk. Bij Nederlandse bouwvakkers voorspelde een lager werkvermogen vooral langdurig verzuim van meer dan
2 weken. Onder meer dan 10.000 werknemers in 49 verschillende Nederlandse bedrijven is aangetoond dat een verminderd werkvermogen samenhangt met productiviteitsverlies op het werk. Gebrek aan regelmogelijkheden beïnvloedt productiviteitsverlies op het werk echter heel sterk. Er werd geconcludeerd dat het negatieve effect van verminderd werkvermogen op werkuitvoering gedeeltelijk kan worden gecompenseerd door het vergroten van de invloed van de werknemer op de werkplanning en werksnelheid.