Competenties en ontwikkeling

De NVvA richt zich als beroepsvereniging op de professionalisering en profilering van arbeidsdeskundigen. De vereniging zorgt voor de ontwikkeling van het beroep en geeft kaders voor bewaking van normen en waarden bij de beroepsuitoefening. De NVvA maakt duidelijk aan arbeidsdeskundigen waar kansen in het maatschappelijk speelveld liggen. De NVvA signaleert wijzigingen in wetgeving en beleid en volgt de ontwikkelingen van het vakgebied. Zij maakt duidelijk aan het maatschappelijke speelveld wat arbeidsdeskundigen te bieden hebben.

Beroeps Competentie Document
De benodigde competenties van de arbeidsdeskundige zijn vastgelegd in het Beroeps Competentie Document. In dit document staan de inhoud van het beroep, kerntaken en competenties. Het document is daarmee de maatlat voor vakmanschap en vakbekwaamheid.

Certficeringsinstituten Hobéon SKO leidt toetsingscriteria voor persoonscertificatie volgens de norm ISO 17024 van af. Daarbij is het BCD belangrijk voor het vormgeven van AD-gecertificeerde opleidingen. Het document bevat:

  • Taken: acceptatie opdracht, analyseren en (be-)oordelen, re-integreren, rapporteren, adviseren, onderhouden vakmanschap;
  • Kerncompetenties: probleemanalyse, samenwerken, besluitvaardigheid, organiseren eigen werk, ondernemerschap, mondelinge en schriftelijke communicatie;
  • Algemene competenties: klantgericht handelen, ethisch & integer handelen, competenties ontwikkelen.

Certficeringsinstituut DNV GL treedt in als nieuw toetsingsinstituut voor de certificering van Arbeidsdeskundigen. DNV GL werkt hierbij volgens de internationale ISO/IEC 17024 accreditatienorm voor persoonscertificatie. Zij zijn gespecialiseerd in persoonscertificatie van diverse vakgebieden.

Het Beroeps Competentie Document
Download hier het Beroeps Competentie Document. NVvA en SRA hebben op basis van dit dossier het PCD ontwikkeld. Het PCD is een mogelijkheid om punten te behalen voor de certificering. Download hier het plan daarvoor.

Onderlinge Toetsing
Een professionele houding brengt met zich mee dat de professional zich bewust is van deze houding en over voldoende zelfkennis en vakkennis beschikt. De beroepsbeoefenaar moet zelf de kwaliteit bewaken en zich daar tevens op laten toetsen door collega-professionals. Kwaliteitsborging kan dus niet zonder onderlinge toetsing.

Certificering
De NVvA streeft ernaar het vakgebied van de arbeidsdeskundige verder te professionaliseren en het kwaliteitsniveau hoog te houden. De certificering van arbeidsdeskundigen wordt door 2 instituten uitgevoerd het certificeringinstituut Hobéon SKO en het certificeringinstituut DNVGL.

Registratie
De Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) heeft als doel de openbare toegankelijkheid omtrent de kwalitatieve vereisten voor de beroepsuitoefening te bevorderen. De SRA houdt toezicht op de beroepsuitoefening, behandelt klachten en neemt, indien nodig, corrigerende maatregelen.

Verschil tussen certificeren en registreren
Wat is het verschil tussen certificeren en registreren, wordt vaak gevraagd. Via certificering maak je als arbeidsdeskundige duidelijk (ISO normering) dat je er werk van maakt je vakinhoudelijke kennis en vaardigheden op peil te houden. Opdrachtgevers en cliënten beschouwen certificeren als een vorm van kwaliteitswaarborg. Het maakt je zichtbaar als een kwalitatief specialist en deskundige. Registratie bij de SRA maakt duidelijk dat je binnen je beroepsuitoefening openstaat voor het laten toetsen van je handelen in houding en gedrag, volgens de door het SRA opgestelde gedragscode. Zie verder voor informatie de samenvattende vergelijking.