Beoordelaar, adviseur en coach

Afhankelijk van hun rol of opdracht zijn de arbeidsdeskundigen actief als beoordelaar, adviseur of coach.

Onafhankelijk oordeel

Bij claimbeoordeling meet een arbeidsdeskundige de schade die ziekte, ongeval of arbeidshandicap bij iemand veroorzaakt. De arbeidsdeskundige beoordeelt daarbij de mogelijkheden om, eventueel via aanpassingen in het werk en te treffen voorzieningen, (weer) aan het werk te gaan. Ook in latere fasen van het re-integratieproces, bij werkhervatting, aanpassingen van de werkplek of re-integratie tweede spoor, kan de arbeidsdeskundige de mate van arbeidsgeschiktheid beoordelen. De arbeidsdeskundige komt altijd tot een onafhankelijk oordeel. Wel maakt hij zoveel mogelijk gebruik van beschikbare informatie zoals arbeidsmarktonderzoek, gegevens van de persoon zelf of informatie van de bedrijfsarts, verzekergingsarts of medisch adviseur.

Deskundig advies

Als adviseur kan een arbeidsdeskundige meerdere partijen van dienst zijn. Een arbeidsdeskundige kan werkgever en werknemer bij re-integratie adviseren hoe Poortwachter-proof te handelen. Een arbeidsdeskundige kan branches en bedrijven preventief advies geven als het arbeidsvermogen van (groepen) mensen dreigt af te nemen. Ook kan een arbeidsdeskundige bemiddelaars, overheden en rechterlijke macht deskundig advies geven over doelmatige re-integratie.

Interventies op maat

Een arbeidsdeskundige kan ook de rol op zich nemen om werkzoekenden of werknemers te coachen richting (betaald) werk. Dit gebeurt altijd via interventies die op meerdere fronten effect hebben. Interventies die recht doen aan het samenstel van medische, financiële, juridische, technische en psychosociale problemen waar mensen met een (tijdelijke) arbeidshandicap mee te maken kunnen krijgen. Interventies die rekening houden met regelingen op het gebied van voorzieningen, wettelijke maatregelen en polistechnische bepalingen. Maar eerst en vooral ook interventies die geënt zijn op de persoonlijke beleving en de veerkracht van mensen.

Zoek een arbeidsdeskundige