12
jul
2021

Oproep voor indienen van pilotvoorstellen inclusieve technologie

Tot 24 september kunnen partijen voorstellen indienen voor een pilot waarbij technologie wordt ingezet om mensen met een arbeidsbeperking beter in staat te stellen om te (blijven) werken. Er is financiering beschikbaar voor maximaal tien pilots.

De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) daagt werkgevers, technologieontwikkelaars, onderwijsinstellingen, mensen met een arbeidsbeperking en hun ondersteuners uit om gezamenlijk met een pilotvoorstel te komen. In de pilots wordt technologie ingezet in een werkgerelateerde praktijksetting (op de werkvloer, tijdens stage, een leerwerktraject, of in de context van re-integratie). UWV stelt als partner van de CTI financiering beschikbaar voor het implementeren van de technologie op de werkvloer en deelname aan een onderzoek. Half oktober beslist een vakjury welke maximaal tien voorstellen worden gehonoreerd.
 
De eerste ideeën voor pilots zijn al uitgewisseld tussen de ruim 200 deelnemers aan de 3 regionale Challenge-bijeenkomsten in juni. Zie hier voor een impressie van de verschillende technologieën die hierbij aan bod kwamen. Deze technologieën kunnen in pilotvoorstellen worden ingebracht, maar ook voorstellen met andere technologieën zijn van harte welkom.
Voor meer informatie en de voorwaarden:  https://www.technologievoorinclusie.nl/pilotvoorstellen-2021/

AKC
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
AD Podcast 5: Lex Burdorf (Erasmus MC)

De NVvA besteedt dit jaar extra aandacht aan de toekomst van arbeid en ons ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
NVvA Pubquiz

In 2021 is het een halve eeuw geleden dat de NVvA werd opgericht. Een bijzo ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AD Podcast 4: Marjolein ten Hoonte (Randstad)

De NVvA besteedt dit jaar extra aandacht aan de toekomst van arbeid en ons ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws