Coalitie voor Technologie en Inclusie

http://www.technologievoorinclusie.nl/

De Coalitie voor Technologie en Inclusie zet zich in om de domeinen van technologie en werk met elkaar te verbinden, zodat technologie ontwikkeld en toegepast wordt waardoor mensen met een arbeidsbeperking in staat worden gesteld om te werken.

Ontstaan van de CTI
De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) is ontstaan in 2018. Het initiatief volgde op twee studies naar de kansen van nieuwe technologieën voor mensen met een arbeidsbeperking, uitgevoerd met subsidie van UWV (Athena Instituut, 2018; Technopolis Group en SEOR, 2018). De begeleidingscommissie van de twee onderzoeken wilde graag verder met de uitkomsten van de studies. Verschillende partijen werden door UWV benaderd om plaats te nemen in de CTI. Om het onderwerp meer aandacht te geven, werd er in januari 2018 een symposium georganiseerd waarbij de coalitie gelanceerd werd en er ideeën werden opgehaald om een agenda te ontwikkelen.

Missie
Het stimuleren, coördineren en ondersteunen van de ontwikkeling en toepassing van technologie voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Visie

De Coalitie voor Technologie en Inclusie zet zich in om de domeinen van technologie en werk met elkaar te verbinden, zodat technologie ontwikkeld en toegepast wordt waardoor mensen met een arbeidsbeperking in staat worden gesteld om te werken.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document