Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT)

https://inclusievetechnologie.nl/over-ons/

De Kennisalliantie Inclusie en Technologie is een samenwerkingsverband van Cedris, SBCM en TNO.

De kennisalliantie organiseert pilots waarin sociale werkbedrijven samenwerken met het bedrijfsleven om mensen met een beperking met behulp van technologie beter in te kunnen zetten. De opgedane kennis deelt de kennisalliantie via onder andere de website en bijeenkomsten.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document