Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT)

https://inclusievetechnologie.nl/over-ons/

De Kennisalliantie Inclusie en Technologie is een samenwerkingsverband van Cedris, SBCM en TNO.

De kennisalliantie organiseert pilots waarin sociale werkbedrijven samenwerken met het bedrijfsleven om mensen met een beperking met behulp van technologie beter in te kunnen zetten. De opgedane kennis deelt de kennisalliantie via onder andere de website en bijeenkomsten.