Autoriteit Persoonsgegevens: werk en uitkering

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/werk-en-uitkering

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving.

Werk en uitkering

Het recht op bescherming van persoonsgegevens geldt ook in de arbeidsrelatie. Bovendien zijn werknemers of mensen met een uitkering financieel afhankelijk van hun werkgever of uitkeringsinstantie.

Sollicitaties

Wat mogen werkgevers vragen aan sollicitanten en hoe moeten zij met deze gegevens omgaan?

Lees meer over Sollicitaties

Screening

Wanneer mogen werkgevers sollicitanten of werknemers screenen en wat houdt dit precies in?

Lees meer over Screening

Controle van personeel

Mogen werkgevers bijvoorbeeld het e-mail-, internet- en telefoongebruik van hun werknemers controleren? Lees meer over controle van personeel