Over Robots.nu

Robots.nu is een website met robots en robot toepassingen waar mensen in het dagelijks leven mee te maken krijgen. Voorbeelden zijn robots voor het huishouden, robotdieren, robots die zorgen voor ouderen, service robots of robots voor ons plezier.

Robots.nu sprekers

Via de Robot Academy zijn we als sprekers in te huren voor een presentatie, een brainstorm of een workshop over robots. Hierbij is aandacht voor maatschappelijke gevolgen van exponentiële technologische ontwikkelingen en de impact die dit kan hebben op uw organisatie.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document