Arbo & nieuwe digitale media en technologie

Arbokennisdossier over nieuwe digitale media en technologie voor de Arboprofessional

http://www.iarbo.nl/kennisdossiers/arbo-en-nieuwe-digitale-media-en-technologie/

Op dit onderdeel van iArbo.nl vindt u een doorlopend geactualiseerde versie (wiki) van het arbokennisdossier Arbo & nieuwe digitale media en technologie. Kennis is namelijk niet statisch. De doelgroep van het arbokennisdossier is de arboprofessional:

De oorspronkelijke versie van het arbokennisdossier is in februari 2016 gepubliceerd en is (als PDF) te vinden op www.arbokennisnet.nl. De auteurs Dolf van der Beek (TNO, arbeid- en organisatiedeskundige)Raphaël Gallis (TNO, hoger veiligheidskundige)Ronald Hoevers (PRISMA Arbozorg, arbeidshygiënist) en Adri Noort (LUMC, hoger veiligheidskundige) werken mee aan deze wiki om het actueel te houden.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document