Leidraad Verzuim
Algemene werkprocessen

Deze werkprocessen gelden voor alle rollen en opdrachten van de arbeidsdeskundige binnen het verzuimdomein. De beschreven werkprocessen zijn overgenomen uit het Beroepscompetentiedossier (BCD), de gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) en uit algemene werkmethodieken.