Leidraad Verzuim
Opdrachtacceptatie

Doelomschrijving
De arbeidsdeskundige geeft inhoudelijke ondersteuning op verzuimvraagstukken aan HR-afdeling of casemanager.

Wanneer inzetbaar
Op aanvraag van de opdrachtgever/werkgever.

Voorwaarden voor inzet en opdracht
Bij acceptatie van de opdracht moet de arbeidsdeskundige voldoende informatie vergaren over gemaakte beleidskeuzes en werkwijzen binnen de organisatie. Daarnaast is informatie over de organisatiecultuur van belang, evenals kennis over de financiële marge die er is binnen verzuimondersteuning.

Samenwerkingspartners/derden

  • HR-afdeling;

  • casemanager(s);

  • de arbodienst;

  • eventueel interventie-uitvoerders.

Knelpunten
Voor de uitvoering van deze opdracht is het van belang dat de arbeidsdeskundige de gemaakte beleidskeuzes van opdrachtgever kent en dat hij over voldoende kennis beschikt om daarbij aan te kunnen sluiten, of gefundeerd van beleidskeuzes af te wijken. In het laatste geval zijn gespreks- en adviesvaardigheden van groot belang om professioneel te kunnen handelen.

Tijdpaden
De arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld binnen het proces Wet verbetering poortwachter. Snel en adequaat handelen is vanuit deze wetgeving noodzakelijk en voor de arbeidsdeskundige vanzelfsprekend. Dit moet ook herkenbaar zijn voor opdrachtgever en werknemer. Een coachingsvraag moet daarom voortvarend in behandeling worden genomen en binnen redelijke termijn worden uitgevoerd, om zo het proces niet te vertragen.

Ga naaraandachtspunten