Leidraad Verzuim
Aandachtspunten

Rollen bepalen
De arbeidsdeskundige ontvangt vaak een meervoudige opdracht, waarin meerdere rollen kunnen zijn verenigd. Bij de acceptatie van de opdracht benoemt en omschrijft de arbeidsdeskundige de rollen die hij tijdens de opdracht zal uitvoeren.

Beoordelen conflicterende rollen
Bij het aannemen van de opdracht maakt de arbeidsdeskundige de afweging of hij de juiste persoon is om de coaching uit te voeren. Door betrokkenheid bij de organisatie of een afdeling in een andere rol kan een rolconflict ontstaan, waardoor de arbeidsdeskundige zich niet meer onpartijdig kan opstellen of niet meer als zodanig ervaren kan worden. In dat geval mag de arbeidsdeskundige de opdracht niet accepteren.

Beoordelen voorwaarden
Zowel bij aanvaarding van de opdracht als tijdens de uitvoering ervan beoordeelt de arbeidsdeskundige of aan de voorwaarden voor het onderzoek wordt voldaan. Bij aanvang van de opdracht kunnen aanvullende voorwaarden worden overeengekomen bij mogelijke rolconflicten of knelpunten.

Plan van aanpak knelpunten
De arbeidsdeskundige voert het plan van aanpak knelpunten uit, zodat hij rolconflicten voorkomt of oplost, zoals is overeengekomen met de opdrachtgever bij acceptatie van de opdracht.

Uitkomst en communicatie
Het doel is niet een rapport maar een verandering. Communicatie is mondeling met daarbij beperkte schriftelijke ondersteuning bijvoorbeeld in de vorm van hand-outs.

Ethische keuzes
De arbeidsdeskundige werkt conform de gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).

Ga naaralgemene taken enwerkprocessen