Leidraad Verzuim
Omschrijving van de opdracht

Omschrijving van de opdracht

Het realiseren van werkhervatting is de verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. Maar om dit daadwerkelijk in de praktijk vorm te geven is soms de hulp van een arbeidsdeskundige nodig. Hij kan de werknemer coachen in zijn terugkeer naar de werkvloer, zodat de kans op terugval in verzuim kleiner wordt en de re-integratie duurzaam verloopt.

Mogelijkheden

Zodra er beschikbare mogelijkheden zijn voor werkhervatting wordt dit aangegeven door de werknemer of geconstateerd door de bedrijfsarts. Hoewel het realiseren van werkhervatting de verantwoordelijkheid is van werknemer en werkgever, is dit in sommige situaties lastig. Zo zijn er soms veel aanpassingen op de werkplek nodig of moet het takenpakket grondig worden herzien. Ook moet soms het werkhervattingstraject in heel kleine stappen langzaam en zorgvuldig worden uitgevoerd, omdat er sprake is van blijvende schommelingen in de belastbaarheid van de werknemer. Ten slotte kan de situatie op de werkplek zodanig lastig zijn dat leidinggevende en werknemer niet snel en adequaat het traject vorm kunnen geven.

Begeleiding

In dergelijke gevallen is begeleiding door een arbeidsdeskundige raadzaam en soms ook noodzakelijk. Hij kan de werknemer begeleiden bij het afstemmen van belasting en belastbaarheid op de werkplek, het leren omgaan met de beperkingen op de werkvloer en het aanbrengen en bewaken van de balans tussen de belasting en belastbaarheid. De coaching is gericht op een optimale opbouw passend bij de mogelijkheden van de werknemer en op duurzame re-integratie in wat maximaal haalbaar is qua werk.

Ga naar opdrachtacceptatie