Leidraad Verzuim
Omschrijving van de opdracht

Omschrijving van de opdracht

Daar waar de door bedrijfsarts vastgestelde belastbaarheid van een werknemer afgestemd moet worden op de (eigen) functie, kan de arbeidsdeskundige advies geven over belasting en belastbaarheid. Een verkeerde werkhouding, ongeremde werkinzet of een disbalans tussen werk en privé kunnen leiden tot een verstoring van een gezonde balans tussen belasting en belastbaarheid. Fysieke of psychische overbelasting kunnen het gevolg zijn. De arbeidsdeskundige kan met coaching deze problematiek voorkomen of in geval van verzuim de werknemer weer gezond naar werk toe leiden.

Empowerment

Bij een disbalans tussen belasting en belastbaarheid kan de arbeidsdeskundige worden gevraagd om een training te geven, bijvoorbeeld op de werkplek om werkhouding en werkgedrag te verbeteren. Dit kan zowel individueel als groepsgewijs. In dat laatste geval gaat het vaak om preventieve inzet voor werknemers die nog niet zijn uitgevallen.

De arbeidsdeskundige kan ook een individu coachen om de factoren die tot de disbalans hebben geleid, in beeld te brengen. Vervolgens kan hij de individuele werknemer coachen op het herstellen van een werkbare balans, zodat hij duurzaam zijn werk kan hervatten.

Kenmerkend voor de werkwijze van de arbeidsdeskundige in deze rol is empowerment: het ondersteunen van het individu in het hernemen van de regie over zijn werk en leven.

Ga naar opdrachtacceptatie