Leidraad Verzuim
Algemene taken en werkprocessen

Specifieke en algemene taken
Naast de specifieke taken voor deze opdracht, voert de arbeidsdeskundige vanzelfsprekend ook taken uit die bij elke opdracht hetzelfde zijn. Deze taken zijn geborgd in het Beroeps Competentie Dossier (BCD). Ook komen bepaalde processen bij elke opdracht weer terug. In de toolbox zijn deze algemene taken en werkprocessen omschreven.

Ga naar de toolbox