Leidraad Verzuim
Omschrijving van de opdracht

Omschrijving van de opdacht

Werknemer en werkgever staan vaak voor vele keuzes in het traject naar werkhervatting. De arbeidsdeskundige kan hen hierin begeleiden. Ook wanneer duidelijk is wat de beperkingen en mogelijkheden van een werknemer zijn, kan het daadwerkelijk realiseren van werkvermogen moeilijk zijn. Welke keuzes maakt de werknemer en wanneer? De arbeidsdeskundige kan werkgever en werknemer coachen naar het succesvol en duurzaam hervatten van werk.

Beperkingen

Beperkingen kunnen voor een werknemer veel impact hebben. Dit geldt in het algemeen voor het dagelijkse leven en meer specifiek voor het uitvoeren van zijn functie en taken. Gedurende de behandelperiode ligt de nadruk op herstel, maar op enig moment kan dit proces stagneren, of kan er al werkhervatting worden gerealiseerd met de tot nu toe behaalde resultaten.

Ondersteuning

Wanneer de bedrijfsarts heeft aangegeven met welk beperkingen in het werk rekening moet worden gehouden en wat de mogelijkheden van de werknemer zijn, begint voor de werknemer het proces van het realiseren van werkvermogen. Soms is dit gemakkelijk en kunnen werkgever en werknemer dit proces zelf succesvol vormgeven. Soms is er meer ondersteuning nodig om van inactiviteit te komen tot werkhervatting, op welke manier dan ook. Dit betekent dat de werknemer keuzes moet maken en soms afscheid moet nemen van eerder gemaakte keuzes. De arbeidsdeskundige kan hem in dit soms ingewikkelde proces begeleiden.