Leidraad Verzuim
Aandachtspunten

Rollen bepalen

In een opdracht kunnen meerdere arbeidsdeskundige rollen zijn verenigd. De arbeidsdeskundige kan niet alleen de organisatie adviseren, maar ook gevraagd worden voor het adviseren van individuele medewerkers of het coachen en trainen van leidinggevenden. In de acceptatie van de opdracht benoemt de arbeidsdeskundige de rollen die hij gaat vervullen en omschrijft voldoende duidelijk de verschillende opdrachten en rollen.

Beoordelen conflicterende rollen

De arbeidsdeskundige moet bij de acceptatie van de opdracht zorgvuldig bepalen of hij de rol van adviseur van de organisatie voldoende objectief kan uitvoeren en kan combineren met andere rollen.

Beoordelen voorwaarden

Zowel bij aanvaarding van de opdracht als tijdens de uitvoering ervan beoordeelt de arbeidsdeskundige of aan de voorwaarden voor het onderzoek wordt voldaan. Bij aanvang van de opdracht kunnen aanvullende voorwaarden worden overeengekomen bij mogelijke rolconflicten of knelpunten.

Plan van aanpak knelpunten

De arbeidsdeskundige voert het plan van aanpak knelpunten uit, zodat hij rolconflicten voorkomt of oplost, zoals is overeengekomen met de opdrachtgever bij acceptatie van de opdracht.

Uitkomst en communicatie

De rol van adviseur van de organisatie vraagt om verslaglegging en verantwoording. De (externe) arbeidsdeskundig adviseur zal rapporteren aan de opdrachtgever zoals afgesproken bij aanvang van de werkzaamheden.

Ethische keuzes

De arbeidsdeskundige werkt conform de gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).

Ga naar algemene taken en werkprocessen