Leidraad Verzuim
Opdrachtacceptatie

Doelomschrijving

 • De arbeidsdeskundige wordt gevraagd advies te geven over de invulling van het onderdeel People van het MVO-beleid van een organisatie.

Wanneer inzetbaar

 • Als arbeidsdeskundige in dienst van een verzekeraar, belast met schadelastbeperking in het kader van WGA-eigenrisicodragerschap of in het kader van een verzuimverzekering

 • Als arbeidsdeskundige in dienst van een organisatie, met meerdere rollen te vervullen waaronder de rol van adviseur.

 • Als arbeidsdeskundige in dienst van een arbodienst; soms met meerdere rollen te vervullen, soms alleen als adviseur.

 • Als arbeidsdeskundige die als zelfstandige of in dienst van een arbeidsdeskundig bedrijf een relatie heeft met de betreffende organisatie.

Voorwaarden voor inzet en opdracht

 • Samenwerking met de directe leidinggevenden, die meedenken over noodzakelijke en geschikte werkaanpassingen.

 • Voldoende onderzoekstijd voor het zorgvuldig uitvoeren van de opdracht.

Samenwerkingspartners/derden

 • directie, management;

 • direct leidinggevenden;

 • (hoofd) HR-afdeling.

Knelpunten

 • MVO kan een papieren tijger zijn als er in de organisatie geen werkelijke motivatie tot verandering is.

Tijdpaden

 • Tijdpaden worden afgesproken met de opdrachtgever bij acceptatie van de opdracht.

Ga naar aandachtspunten