Leidraad Verzuim
Omschrijving van de opdracht

Omschrijving van de opdracht

De arbeidsdeskundige geeft advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een continu verbeteringsproces waarbij organisaties vrijwillig economische, milieu- en sociale uitgangspunten systematisch in de gehele bedrijfsvoering integreren, waarbij overleg met de belanghebbenden (stakeholders) van de organisatie deel uitmaakt van dit proces.

Profit, people en planet

MVO streeft naar meerwaarde in drie dimensies: de economische, de sociale en de milieudimensie. Hierbij moeten de bedrijfsresultaten op het vlak van Profit, People en Planet in acht worden genomen:

  • Profit: de economische dimensie van ondernemen. Goederen en diensten voortbrengen met winst als maatstaf voor de maatschappelijke waardering ervan.

  • People: de sociale dimensie van ondernemen. De gevolgen van ondernemen voor mensen binnen en buiten de onderneming.

  • Planet: de milieudimensie van ondernemen. De effecten van ondernemen op het natuurlijke leefmilieu.

Advies

De arbeidsdeskundige kan advies geven over People: duurzaam omgaan met arbeid en mensen in organisaties en dus de zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving. Een concreet voorbeeld kan zijn de (her)plaatsing van Wajongers en medewerkers van de sociale werkvoorziening. Maar ook scholing van oudere werknemers om hen gezond aan het werk te houden, kan eronder vallen. De arbeidsdeskundige adviseert de organisatie over geschikte werkplekken, aanpassingen en voorzieningen, en subsidiemogelijkheden.

Ga naar opdrachtacceptatie