Leidraad Verzuim
Opdrachtacceptatie

Doelomschrijving

De arbeidsdeskundige adviseert een werkgever inhoudelijk en adequaat, zodat de werkgever gebruik kan maken van bestaande wet- en regelgeving om re-integratie te bevorderen en de financiële consequenties van handelen te kunnen overzien.

Wanneer inzetbaar

Bij specifieke vragen van een opdrachtgever over wet- en regelgeving en schadelastbeperking:

 • als arbeidsdeskundige in dienst van een verzekeraar belast met schadelastbeperking in het kader van WGA-eigenrisicodragerschap of in het kader van een verzuimverzekering;

 • als arbeidsdeskundige in dienst van een organisatie, met meerdere rollen te vervullen waaronder de rol van adviseur;

 • als arbeidsdeskundige in dienst van een arbodienst, soms met meerdere rollen te vervullen, soms alleen als adviseur;

 • als arbeidsdeskundige die als zelfstandige of in dienst van een arbeidsdeskundig bedrijf een relatie heeft met de organisatie.

Voorwaarden voor inzet en opdracht

 • Inzage in alle relevante dossiers en gegevens van de organisatie om tot een goede analyse te komen.

 • Voldoende onderzoekstijd voor het zorgvuldig uitvoeren van de opdracht.

Samenwerkingspartners/derden

 • directie;

 • hoofd salarisadministratie en medewerkers;

 • hoofd HR-afdeling.

Knelpunten

 • Er kan niet aan de voorwaarden voor inzet worden voldaan.

 • Tijdpaden

 • Het tijdpad is afhankelijk van de aard van de opdracht en wordt afgesproken bij acceptatie van de opdracht.

Ga naar aandachtspunten