Leidraad Verzuim
Omschrijving van de opdracht

Omschrijving van de opdracht

De arbeidsdeskundige praat met organisaties over verzuim als schadelast. Vooral arbeidsdeskundigen in dienst van een verzekeringsmaatschappij (eigenrisicodragerschap, verzuimverzekeringen) krijgen te maken met deze opdracht. Maar ook zelfstandig arbeidsdeskundigen of arbeidsdeskundigen in dienst van een organisatie of arbodienst kunnen een dergelijk verzoek om advies krijgen.

Bij advies over wet- en regelgeving en schadelastbeperking kan de arbeidsdeskundige een aantal onderwerpen tegenkomen:

  • de onderbouwing van re-integratiekeuzes in relatie tot investeringen;

  • advies over schadegrootte;

  • advies over schadekansen;

  • advies over WIA-instroomkansen;

  • advies over sanctiekansen;

  • advies over re-integratieplichten;

  • advies over wet- en regelgeving zoals:

  • Wet verbetering poortwachter, WIA, WAO, Wajong, WSW, IRO, Persoonsgebonden budget;

  • premiekorting en vangnetregelingen;

  • vervoersvoorzieningen, persoonlijke ondersteuning, meeneembare werkvoorzieningen, et cetera.

Ga naar opdrachtacceptatie