Leidraad Verzuim
Omschrijving van de opdracht

Omschrijving van de opdracht

Optimaliseren van herstel is misschien niet direct een duidelijk begrip. Toch valt onder deze noemer een werkveld waarin juist de arbeidsdeskundige van grote toegevoegde waarde kan zijn voor een organisatie. Advies over enerzijds aangepast werk en anderzijds een passende providerboog zijn de belangrijkste onderdelen bij deze adviesopdracht.

Bij langdurig verzuim en medewerkers met blijvende beperkingen die al dan niet herplaatst kunnen worden, kan de arbeidsdeskundige een organisatie of individuele leidinggevenden helpen medewerkers met (structureel) functionele beperkingen passend en duurzaam te herplaatsen.

Aangepast werk

De arbeidsdeskundige kan de organisatie helpen door middel van een analyse van aangepaste werkplekken om medewerkers nu en in de toekomst gezond en duurzaam aan het werk te houden. De arbeidsdeskundige houdt rekening met de belasting van het werk en de meest voorkomende redenen van uitval in een organisatie. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen:

  • tijdelijk aangepaste werkplekken al naar gelang de behoefte aan tijdelijke re-integratiewerkplekken waaronder taken die vaak blijven liggen maar aangeboden zouden kunnen worden als tijdelijk vervangend werk zonder structureel karakter;

  • werkplekken die structureel aangepast kunnen worden voor medewerkers met blijvende beperkingen, eventueel met voorzieningen.

Advies over het aanpassen van een werkplek kan het beste gebeuren in nauw overleg met de direct leidinggevenden die meestal uitstekend weten wat aangepast kan worden en wat juist niet werkt. Dit helpt ook om het advies actueel te houden: aangezien organisaties steeds veranderen, moet de analyse van werkplekaanpassing eigendom en verantwoordelijkheid van de leidinggevenden zijn. Borgen kan bijvoorbeeld via een beleidsmatig sociaal-medisch team (SMT) waar het periodiek op de agenda staat.

Bij deze opdracht kan ook een advies horen over beleid voor het toewijzen van structureel aangepaste werkplekken aan functioneel beperkte medewerkers op basis van wet- en regelgeving, sociaal beleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, in combinatie met zaken als loonwaarde en schadelastbeperking.

Een passende providerboog

Iedere organisatie heeft specifieke uitvaloorzaken die horen bij de functies die in die organisatie voorkomen. In de kappersbranche gaat het vaak om huidaandoeningen en KANS (Klachten aan Nek en Schouder, RSI), in de psychiatrie om uitval door agressie en psychische klachten; in het onderwijs om burn-out klachten, et cetera. De arbeidsdeskundige kan organisaties adviseren over welke providers interventies kunnen bieden die passen bij de specifieke verzuimoorzaken van die organisaties. Zo kan het herstelproces worden geoptimaliseerd.

Ga naar opdrachtacceptatie