Leidraad Verzuim
Opdrachtacceptatie

Doelomschrijving

De arbeidsdeskundige geeft advies over verzuimbeleid of de preventie van verzuim. Doel daarvan is het verlagen van verzuim tot een norm. Die norm ligt - afhankelijk van gemiddelde leeftijd en niveau van het werk - tussen de 3 en 5 procent. Ook het bijdragen aan gezond en veilig werken in een organisatie kan een doel zijn.

Wanneer inzetbaar

De arbeidsdeskundige die een opdracht krijgt om beleidsadvies te geven doet dat vaak:

 • als arbeidsdeskundige in dienst van de betreffende organisatie, met meerdere rollen te vervullen waaronder de rol van adviseur;

 • als arbeidsdeskundige in dienst van een arbodienst, soms met meerdere rollen te vervullen, soms alleen als adviseur;

 • als arbeidsdeskundige die als zelfstandige of in dienst van een arbeidsdeskundig bedrijf een relatie heeft met een organisatie vanuit een van de andere rollen die hij kan aannemen;

 • als arbeidsdeskundige in dienst van een verzekeraar belast met schadelastbeperking in het kader van WGA-eigenrisicodragerschap of in het kader van een verzuimverzekering.

Een organisatie kan meerdere redenen hebben om een arbeidsdeskundige om beleidsadvies te vragen:

 • De organisatie wil verzuim verlagen.

 • De organisatie wil inzetten op preventie.

 • De organisatie heeft specifieke vragen of problemen waarvoor beleidsadvies wordt gevraagd.

Voorwaarden voor inzet en opdracht

 • De arbeidsdeskundige heeft voldoende kennis en ervaring om deze rol te kunnen invullen.

 • Het hoofd van HR-afdeling en directie staan achter de opdracht en werken mee in het creëren van draagvlak en communiceren van de boodschap.

 • Er wordt een duidelijke rolverdeling afgesproken als er andere deskundigen, specialisten en uitvoerders meewerken.

Samenwerkingspartners/derden

 • management, directie, leidinggevende als vertegenwoordiger van de werkgever;

 • (hoofd) HR-afdeling;

 • bedrijfsarts;

 • andere deskundigen, specialisten, uitvoerders, afdeling veiligheid en gezondheid/arbo, preventiemedewerkers;

 • andere beleidsmakers, strategie- of communicatiemedewerkers;

 • medezeggenschapsorganen.

Knelpunten

 • Er kan niet aan de voorwaarden voor inzet worden voldaan.

 • De arbodienst werkt niet mee.

 • Medezeggenschap verleent geen akkoord (instemmingsrecht).

 • Onvoldoende tijd.

 • Bij verzuimaanpak: arbeidsomstandigheden en veiligheidsbeleid zijn zo slecht dat er veel werkgerelateerd verzuim is en de norm niet haalbaar is.

 • Er is geen geld voor een andere arbodeskundige terwijl dat wel noodzakelijk is.

Tijdpaden

Het tijdpad is afhankelijk van de aard van de opdracht. Als bij de adviesopdracht ook implementatie van het verzuimadvies hoort en voor de deze implementatie een gedragsverandering noodzakelijk is, zal de opdracht uiteraard langer duren dan wanneer de arbeidsdeskundige alleen advies uitbrengt waarmee de organisatie vervolgens zelf aan de slag gaat.

Ga naar aandachtspunten