Leidraad Verzuim
Omschrijving van de opdracht

Omschrijving van de opdracht
De arbeidsdeskundige brengt advies uit op welke manier de huidige belastbaarheid van werknemer afgestemd kan worden op de belasting van de huidige functie van de werknemer of een andere functie waarin werkhervatting mogelijk is. De arbeidsdeskundige vertaalt de door de bedrijfsarts aangegeven belastbaarheid van de werknemer naar de belasting van de functie of vergelijkt deze met elkaar.

Ga naar opdrachtacceptatie