Leidraad Verzuim
Omschrijving van de opdracht

Omschrijving van de opdracht
Als adviseur gericht op het individu geeft de arbeidsdeskundige aan in hoeverre aanpassingen noodzakelijk en te realiseren zijn, of voorzieningen inzetbaar zijn en met welke wet- en regelgeving rekening gehouden moet worden. Hierbij gaat de arbeidsdeskundige uit van de huidige situatie van werknemer. Zijn advies kan daarom kan zowel gericht zijn op preventie (om te voorkomen dat de werknemer uitvalt) als op werkhervatting van een gedeeltelijk of geheel verzuimende werknemer.
Het gaat om een technische vraag, waarop de arbeidsdeskundige concreet advies geeft zonder dat hij verder bij de casus betrokken hoeft te zijn.

Ga naaropdrachtacceptatie