Leidraad Verzuim
Omschrijving van de opdracht

Omschrijving van de opdracht 
Als adviseur gericht op het individu geeft de arbeidsdeskundige op basis van de huidige situatie van de werknemer een re-integratie- en hervattingsadvies. Dit advies kan zowel gericht zijn op preventie (om te voorkomen dat de werknemer uitvalt) als op werkhervatting van een gedeeltelijk of geheel verzuimende werknemer. Het gaat om een procesadvies, waarin de arbeidsdeskundige richting geeft door concreet advies te geven over haalbaarheid, noodzakelijke stappen, instrumenten en interventies, en voorwaarden voor realisatie.