Leidraad Verzuim
Beoordelen van passende arbeid

Omschrijving van de opdracht
De arbeidsdeskundige bekijkt de re-integratiemogelijkheden die de werknemer nog wel heeft. Als beoordelaar van passend werk beoordeelt hij als onafhankelijke en objectieve deskundige welk passend werk de werknemer zou kunnen doen.

Passend werk
Passend werk is werk dat de werknemer met zijn ziekte of handicap nog kan uitvoeren. Daarnaast sluit passend werk zo goed mogelijk aan bij zijn opleiding en ervaring, zijn vroegere salaris, werktijden en reisafstand. Zo goed mogelijk wil zeggen wat in redelijkheid en billijkheid van de medewerker verwacht mag worden.

Werkwijze
De beoordeling voor arbeidsgeschiktheid voor passend werk doet de arbeidsdeskundige:

  • methodisch;

  • gericht op ervaring, opleiding, competenties en interesses van de werknemer;

  • op basis van beschreven mogelijkheden, interesses en competenties, maar indien nodig ook op basis van een persoonlijk gesprek met werknemer;

  • met een taak/functieanalyse op basis van zowel de schriftelijke informatie als uit persoonlijk onderzoek verkregen informatie. De belastbaarheid van de werknemer met zijn beperkingen  wordt daarbij methodisch afgezet tegen de belasting van zijn taken en functie;

  • op basis van de beschreven informatie en activiteiten; indien nodig op basis van een werkplek- en/of bedrijfsonderzoek;

  • op basis van informatie van de werkgever of leidinggevende, maar indien nodig op basis van een persoonlijk gesprek met een van deze partijen.