Leidraad Verzuim
Beoordelen van arbeidsongeschiktheid

Omschrijving van de opdracht
De arbeidsdeskundige bepaalt de arbeidsongeschiktheid van een werknemer voor uit te voeren werkzaamheden op basis van een bepaald arbeidsongeschiktheidscriterium. Dit kan een bepaling zijn op basis van het eigen werk of beroep van de werknemer of op basis van passend of gangbaar werk.

Eigen werk
In deze leidraad verzuim gaat het om de beoordeling van arbeidsongeschiktheid in het traject tot aan de WIA-beoordeling, in relatie tot de omstandigheden. Het gaat in dit onderdeel om geschiktheid voor het eigen werk. 

Werkwijze
De beoordeling van arbeidsongeschiktheid op basis van het eigen werk doet de arbeidsdeskundige:

  • methodisch;

  • met een definitie van de arbeidsongeschiktheidsgrondslag, vaststellingsmethode en peildatum, afhankelijk van doel en opdracht van de beoordeling;

  • op basis van informatie over de activiteiten die de werknemer verricht; indien nodig op basis van een persoonlijk gesprek met de werknemer;

  • met een taak-/functieanalyse op basis van zowel de schriftelijke als uit persoonlijk onderzoek verkregen informatie. De belastbaarheid van de werknemer met zijn beperkingen wordt daarbij methodisch afgezet tegen de belasting van zijn taken en functie;

  • op basis van de beschreven informatie en activiteiten; indien nodig op basis van een werkplek en/of bedrijfsonderzoek;

  • op basis van informatie van de werkgever en leidinggevende; indien nodig op basis van een persoonlijk gesprek met werkgever of leidinggevende.