Leidraad Verzuim
Beoordelen van loonwaarde

Omschrijving van de opdracht
De arbeidsdeskundige bepaalt de loonwaarde van de werkzaamheden van een werknemer. Dit kan zowel de loonwaarde zijn van voor de arbeidsongeschiktheid, als de loonwaarde op een bepaalde peildatum of de veronderstelde loonwaarde van toekomstige werkzaamheden.

Beantwoording van de vraagstelling
De loonwaarde kan zowel globaal als exact worden vastgesteld op basis van objectieve factoren of worden geschat op basis van een taakfunctieanalyse. De gekozen methode is afhankelijk van het doel van de beoordeling en de beschikbare informatie.

Definitie
Loonwaarde is de economische waarde van het werk dat iemand verricht of kan verrichten, in geld uitgedrukt. Factoren die worden meegenomen zijn het niveau van de functie(schaal), het aantal uren, de verrichte taken en afwijkingen van de normale productiviteit.

Werkwijze
De beoordeling van de loonwaarde doet de arbeidsdeskundige:

  • methodisch;

  • met een definitie van loonwaardegrondslag, de vaststellingsmethode en peildatum, afhankelijk van doel en opdracht van de beoordeling;

  • op basis van informatie over de activiteiten die de werknemer verricht; indien nodig op basis van een persoonlijk gesprek met de werknemer;

  • met een taak-/functieanalyse op basis van zowel de schriftelijke als uit persoonlijk
    onderzoek verkregen informatie. De belastbaarheid van de werknemer met zijn beperkingen wordt daarbij methodisch afgezet tegen de belasting van zijn taken en functie;

  • op basis van de beschreven informatie en activiteiten; indien nodig op basis van een werkplek- en/of bedrijfsonderzoek;

  • op basis van informatie van de werkgever of leidinggevende namens de werkgever; indien nodig op basis van een persoonlijk gesprek met een van deze partijen.