Leidraad Verzuim
Beoordelen van re-integratiemogelijkheden

Omschrijving van de opdracht
De arbeidsdeskundige bekijkt de re-integratiemogelijkheden die de werknemer nog wel heeft. De arbeidsdeskundige doet deze beoordeling:

 • methodisch;

 • niet alleen gericht op het primaire re-integratiedoel, maar ook op alternatieven;

 • op basis van beschreven mogelijkheden, interesses en competenties;

 • indien nodig ook op basis van een persoonlijk gesprek met de werknemer;

 • met een taak-/functieanalyse op basis van zowel de schriftelijke als de uit het persoonlijk 
  gesprek verkregen informatie. De belastbaarheid van de werknemer met zijn beperkingen
  wordt daarbij methodisch afgezet tegen de belasting van zijn taken en functie;

 • op basis van de beschreven werkplek- en bedrijfsinformatie; indien nodig op basis van een
  werkplek- en/of bedrijfsonderzoek;

 • op basis van informatie van de werkgever of leidinggevende namens de werkgever;
  indien nodig op basis van een persoonlijk gesprek met een van deze partijen.