Leidraad Verzuim
Opdrachten

Opbouw

In het menu links kan de arbeidsdeskundige een opdracht selecteren. Hier zijn de meest voorkomende opdrachten binnen het verzuimdomein op een rij gezet. In het schema en hieronder staat welke opdrachten bij welke rollen horen.

Alle opdrachten zijn in deze leidraad procesmatig beschreven volgens een vast sjabloon:

 • Titel opdracht (omschrijving van de opdracht)

 • Opdrachtacceptatie

  • Doelomschrijving

  • Wanneer inzetbaar

  • Voorwaarden voor inzet en opdracht

  • Samenwerkingspartners/derden

  • Knelpunten

  • Tijdpaden

 • Aandachtspunten

  • Rollen bepalen

  • Beoordelen conflicterende rollen

  • Beoordelen voorwaarden

  • Plan van aanpak knelpunten

  • Uitkomst en communicatie

  • Ethische keuzes

 • Algemene taken en werkprocessen

Opdrachten bij de rol Beoordelaar

1. Beoordelen van re-integratiemogelijkheden

2. Beoordelen van loonwaarde

3. Beoordelen van arbeidsongeschiktheid

4. Beoordelen van passende arbeid

Opdrachten bij de rol Adviseur gericht op het individu

5. Adviseren over re-integratie en hervatting

6. Adviseren over aanpassingen/voorzieningen

7. Adviseren over belasting en belastbaarheid

Opdrachten bij de rol Adviseur gericht op de organisatie

8. Adviseren over voorkomen verzuim

9. Adviseren over optimaal herstellen

10. Adviseren over schadelastbeperking

11. Adviseren over MVO

Opdrachten bij de rol Coach gericht op het individu

12. Coachen keuzebegeleiding

13. Coachen balans belasting/belastbaarheid

14. Coachen bij werkhervatting

Opdrachten bij de rol Coach gericht op de organisatie

15. Trainen leidinggevenden

16. Coachen HR-afdeling en casemanager

17. Uitvoeren casemanagement

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document