Leidraad Verzuim
Rol coach gericht op individu

Waarom deze rol?

Soms is advies alleen niet voldoende. De werknemer heeft coaching nodig om de juiste keuze te kunnen maken en om de eigen belastbaarheid in balans te houden met de eisen die de functie en de werkomgeving aan hem stellen. Ook kan hij begeleiding nodig hebben om het einddoel van de werkhervatting niet uit het oog te verliezen en te halen.

De arbeidsdeskundige kan dan als uitvoerder betrokken zijn bij de verzuimproblematiek. Hij kan dit doen als coach. De arbeidsdeskundige stelt zich dan direct ten dienste van het individu en ondersteunt deze een-op-een inhoudelijk en procesmatig om de gestelde doelen te behalen.

Professionele afstand

Als coach is de arbeidsdeskundige over een bepaalde periode actief en nauw betrokken bij het verzuimproces van de individuele werknemer. Kenmerkend van de arbeidsdeskundige in deze rol is dat hij geen behandelaar is die werkt aan herstel, maar een procesbegeleider die gericht is op het leren omgaan met de situatie, zodat de werknemer zo optimaal mogelijk re-integreert. De arbeidsdeskundige wordt hierdoor deels verantwoordelijk voor het proces en de professionele afstand is gering.

Uitkomst

De arbeidsdeskundige is in deze rol gericht op empowerment om daarmee de individuele werknemer weer de regie te geven over zijn werkhervatting. De werknemer ziet de mogelijkheden in plaats van dat hij alleen beperkingen ziet of ervaart.

Opdrachten

De opdrachten bij deze rol staan in het menu links, onder 'Opdracht selecteren'.