Leidraad Verzuim
Rol adviseur gericht op organisatie

Waarom deze rol?
De arbeidsdeskundige heeft traditioneel primair een beoordelende en adviserende rol gericht op het individu. De laatste jaren is de arbeidsdeskundige echter steeds meer werkzaam als adviseur van organisaties. Deze rol ontstaat op een natuurlijke manier uit de individuele verzuimcasuïstiek, wanneer een arbeidsdeskundige langer voor een organisatie werkt, bijvoorbeeld als interne arbeidsdeskundige of als arbeidsdeskundige bij een arbodienst. Het is dan een logische stap om op basis van individuele casuïstiek te adviseren over gemeenschappelijke factoren en algemene oplossingsrichtingen.
Ook zelfstandige arbeidsdeskundigen kunnen opdrachten aannemen waarbij zij deze rol vervullen. Hetzelfde geldt voor arbeidsdeskundigen werkzaam bij een arbeidsdeskundig bureau, re-integratiebedrijf of verzekeringsmaatschappij (bij schadelastbeperking). 

Het advies van de arbeidsdeskundige kan onder andere gaan over hoe de werkgever verzuim kan voorkomen, benodigde aanpassingen en hoe de werkgever deze kan realiseren, verplichtingen en mogelijkheden van de werkgever binnen de geldige wet- en regelgeving, compensatie om de financiële schade te beperken of te dekken, beleidswijzigingen om het verzuim te verminderen en misschien zelfs de productiviteit te verhogen.

Professionele afstand
Bij het accepteren van een van de genoemde adviesopdrachten zal de arbeidsdeskundige zich bewust moeten zijn van de grenzen van zijn professionaliteit. Een professionele arbeidsdeskundig adviseur weet wanneer hij bij een opdracht beter andere gespecialiseerde (arbo)adviseurs in kan schakelen. Echter, juist vanwege de brede blik op het domein van mens-werk-inkomen kan de arbeidsdeskundige van grote toegevoegde waarde zijn voor organisaties. Bij de aanpak van verzuim is de samenhang van casuïstiek, interventies en beleid van groot belang. De arbeidsdeskundige kan pragmatisch (en niet medisch) organisaties adviseren vanuit de breedte van zijn vak en zijn blikveld.

Uitkomst
Als adviseur helpt een arbeidsdeskundige vanuit zijn expertise een opdrachtgever een vooraf omschreven doel te bereiken en staat hij dus meer naast een opdrachtgever. Verslaglegging is belangrijk maar geen doel op zich. Een goed advies kan soms mondeling het meest effectief zijn.

Opdrachten
De opdrachten bij deze rol staan in het menu links, onder 'Opdracht selecteren'.