Leidraad Verzuim
Rol adviseur gericht op individu

Waarom deze rol?

De arbeidsdeskundige kan in deze rol benaderd worden om individueel advies uit te brengen aan de werknemer met beperkingen. Beperkingen hebben en krijgen heeft voor werknemers vaak verregaande consequenties, zowel voor hun loopbaan als hun leven. Ze raken gefrustreerd en voelen zich machteloos. Vaak lijken alternatieven onmogelijk. De arbeidsdeskundige kan hen hierin bijstaan en hun nieuwe mogelijkheden laten zien.

Hij adviseert op welke manier werknemer en werkgever de re-integratie vorm kunnen geven zodat de mogelijkheden voor werkhervatting weer toenemen. Hij geeft daarbij aan wat de voorwaarden zijn om weer aan de slag te kunnen en hoe werkgever en werknemer die kunnen realiseren. Ook adviseert de arbeidsdeskundige over mogelijke aanpassingen. Ten slotte bekijkt hij of er financiële compensatie mogelijk is zodat werknemer of werkgever niet de dupe worden van verminderde productiviteit.

Professionele afstand

Als adviseur heeft de arbeidsdeskundige weliswaar een nauwere band met zijn opdrachtgevers dan als beoordelaar, maar hij geeft alleen advies. Wat partijen daarmee doen, blijft hun eigen verantwoordelijkheid.

Uitkomst

Opdrachten in deze rol zijn altijd een arbeidsdeskundige vraag over het preventie-, verzuim- of re-integratieproces van de werknemer. Het advies van de arbeidsdeskundige bestaat doorgaans uit een antwoord op een gerichte vraag over dat proces. Hierdoor kan het contact kortstondig en zelfs eenmalig zijn. Dit in tegenstelling tot de rol van coach, waarin de arbeidsdeskundige daadwerkelijk meewerkt aan de uitvoering of oplossing van het vraagstuk en er meestal sprake is van een langduriger of frequenter contact.

Opdrachten

De opdrachten bij deze rol staan in het menu links, onder 'Opdracht selecteren'.