Leidraad Verzuim
Rol beoordelaar

Waarom deze rol?

De traditionele en meest bekende rol van de arbeidsdeskundige is die van beoordelaar. In deze rol geeft de arbeidsdeskundige een onafhankelijke beoordeling op basis van zijn competenties en deskundigheid binnen het kader van mens, werk en inkomen. Bij de beoordeling doorloopt de arbeidsdeskundige een aantal vaste stappen. Hij inventariseert gegevens, weegt, motiveert en beoordeelt deze informatie en velt vervolgens zijn oordeel.

Daarnaast biedt de arbeidsdeskundige in de rol van beoordelaar steeds vaker stelselmatige ondersteuning tijdens het verzuimproces. Zo komt het steeds meer voor dat een arbeidsdeskundig onderzoek voorafgaat aan de overgang van spoor 1 naar spoor 2. De arbeidsdeskundige stelt dan vast welke re-integratiemogelijkheden de werknemer heeft bij de eigen en een andere werkgever. De arbeidsdeskundige vervult hierin een beoordelende rol. Hij beoordeelt bijvoorbeeld de huidige loonwaarde, de mate van arbeidsongeschiktheid en wat passende arbeid is.

Professionele afstand

Het is van belang dat de arbeidsdeskundige in de rol van beoordelaar voldoende professionele afstand bewaart. Deze afstand is groter dan bij de rollen als adviseur en coach. Bij het accepteren van de opdracht bepaalt de arbeidsdeskundige of hij deze afstand in de praktijk kan waarmaken. Ook stelt de arbeidsdeskundige zeker dat hij tijdens het vervullen van de opdracht deze afstand kan bewaren.

Uitkomst

De uitkomst van een beoordelingsopdracht kan grote gevolgen hebben voor de betrokken personen. De beoordeling wordt vastgelegd in een arbeidsdeskundige rapportage en deze heeft juridische waarde. De arbeidsdeskundige moet deze beoordeling daarom degelijk uitvoeren en hierover zorgvuldig rapporteren.

Opdrachten

De opdrachten bij de rol 'Beoordelaar' staan in het menu links, onder 'Opdracht selecteren'.