Leidraad Verzuim
Rolkeuze

Rollen

De arbeidsdeskundige functioneert in het toepassingsgebied verzuim in verschillende rollen. In deze leidraad is gekozen voor de vijf belangrijkste rollen, die ook vaak samengaan. Het gaat om de volgende rollen:

  • beoordelaar

  • adviseur gericht op het individu

  • adviseur gericht op de organisatie

  • coach gericht op het individu

  • coach gericht op de organisatie

In het menu rechts kan de arbeidsdeskundige een rol selecteren. Daar vindt hij meer informatie over de rol en eronder de bijbehorende opdrachten.

De verdeling van de rollen en opdrachten is in beeld gebracht in het schema en wordt nader toegelicht in Rollen en opdrachten.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document