Leidraad Verzuim
Rollen en opdrachten

De arbeidsdeskundige in verzuimsituaties

De arbeidsdeskundige functioneert in het toepassingsgebied verzuim in verschillende rollen. In deze leidraad is gekozen voor de vijf belangrijkste rollen, die ook vaak samengaan. De arbeidsdeskundige kan fungeren als beoordelaar, adviseur en coach in verzuimsituaties. De laatste twee rollen kunnen zowel gericht zijn op het individu als op de organisatie. Dit brengt immers heel andere opdrachten en verwachtingspatronen met zich mee.

Deze rollen zijn een vertaling van aspecten vanuit het werkveld ‘mens, werk en inkomen’ naar de taken van de arbeidsdeskundige (beoordelen, herstellen en voorkomen) binnen het toepassingsgebied verzuim. De arbeidsdeskundige is in alle rollen een professional die daadwerkelijk (mee)werkt aan en toewerkt naar succesvolle re-integratie. Bij de rollen horen verschillende opdrachten, die ook weer verschillende taken vereisen. De meest voorkomende opdrachten in het verzuimdomein komen in deze leidraad aan bod.

Combinaties van rollen mogelijk

Afhankelijk van de behoefte en vraagstelling van de opdrachtgever en het soort opdracht verschilt de rol van de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige heeft echter niet altijd één rol. Vaak zullen de rollen en bijbehorende opdrachten samengaan in het verzuimdomein. Meestal levert dat geen problemen op. Soms kunnen rollen en daarmee (deel)opdrachten echter met elkaar in conflict komen. Dit leidt tot ethische afwegingen. Dit komt aan de orde bij de opdrachten.

Beoordelaar

De traditionele en meest bekende rol van de arbeidsdeskundige is die van beoordelaar. In deze rol geeft de arbeidsdeskundige een onafhankelijke beoordeling op basis van zijn competenties en deskundigheid binnen het kader van mens, werk en inkomen.

Meer informatie over deze rol

Opdrachten binnen deze rol:

1. Beoordelen van re-integratiemogelijkheden

2. Beoordelen van loonwaarde

3. Beoordelen van arbeidsongeschiktheid

4. Beoordelen van passende arbeid

Adviseur gericht op het individu

De arbeidsdeskundige kan ook de rol van adviseur aannemen. Hij geeft dan antwoord op een arbeidsdeskundige vraag van de werknemer. Dit advies kent echter geen beoordeling en mist daarmee ook de daaraan verbonden consequenties en waardering.

Meer informatie over deze rol

Opdrachten binnen deze rol:

5. Adviseren over re-integratie en hervatting

6. Adviseren over aanpassingen/voorzieningen

7. Adviseren over belasting en belastbaarheid

Adviseur gericht op de organisatie

De arbeidsdeskundige heeft traditioneel primair een beoordelende en adviserende rol gericht op het individu. De laatste jaren is de arbeidsdeskundige echter steeds meer werkzaam als adviseur van organisaties. Ook werkgevers hebben immers behoefte aan arbeidskundige ondersteuning.

Meer informatie over deze rol

Opdrachten binnen deze rol:

8. Adviseren over voorkomen van verzuim

9. Adviseren over optimaal herstellen

10. Adviseren over schadelastbeperking

11. Adviseren over MVO

Coach gericht op het individu

De arbeidsdeskundige kan ten slotte de rol van coach aannemen. Werknemers hebben soms immers behoefte aan meer dan alleen advies. De arbeidsdeskundige biedt dan ondersteuning aan de werknemer in de vorm van traject-/procesbegeleiding.

Meer informatie over deze rol

Opdrachten binnen deze rol:

12. Coachen keuzebegeleiding

13. Coachen balans belasting/belastbaarheid

14. Coachen bij werkhervatting

Coach gericht op de organisatie

Ook werkgevers hebben soms meer nodig dan alleen advies. De arbeidsdeskundige neemt dan de rol aan van coach, gericht op de organisatie.

Meer informatie over deze rol

Opdrachten binnen deze rol:

15. Trainen leidinggevenden

16. Coachen HR-afdeling en casemanager

17. Uitvoeren casemanagement