Leidraad Verzuim
Doelgroep

Primair
Deze leidraad verzuim is in de eerste plaats bedoeld voor arbeidsdeskundigen. Zij kunnen aan de hand van de leidraad nagaan hoe ze moeten handelen in verzuimsituaties. Dit geldt voor arbeidsdeskundigen in alle werkvelden, ongeacht of ze nu zelfstandig opereren, werkzaam zijn bij een arbodienst, re-integratiebedrijf, particuliere verzekeraar, arbeidsdeskundig bureau of bedrijf, of in dienst zijn van UWV. Aan de hand van de diverse rollen en opdrachten kan de arbeidsdeskundige gemakkelijk nagaan welk deel van de leidraad van toepassing is op de opdracht waarmee hij op dat moment bezig is. In dat deel vindt hij vervolgens de voorgestelde werkwijze.

Secundair
In tweede instantie is de leidraad gericht op opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en andere professionals. Andere professionals zijn bijvoorbeeld bedrijfsartsen, re-integratiecoaches, re-integratiebegeleiders, jobcoaches, verzekeringsartsen, specialisten en psychologen.
Deze andere partijen kunnen de leidraad gebruiken om meer informatie te vinden over de werkwijze en de rol van de arbeidsdeskundige in diverse verzuimsituaties.