Leidraad Verzuim
Doel van de verzuimleidraad

Handvatten
Deze leidraad biedt arbeidsdeskundigen handvatten voor hun procesmatig handelen als er sprake is van verzuim van werknemers. De acties van de arbeidsdeskundige zijn erop gericht om de werknemer snel weer aan het werk te krijgen met de juiste werkzaamheden en de juiste belasting die past bij zijn belastbaarheid op dat moment. Ook komt in deze leidraad het voorkomen van verzuim aan bod.

Professioneel
Bij verzuim vervult de arbeidsdeskundige altijd een of meerdere rollen, afhankelijk van de opdracht die hij krijgt. In deze leidraad kan de arbeidsdeskundige snel doorklikken vanuit rollen en opdrachten naar de situatie waar hij op dat moment mee te maken heeft. Daar vindt hij het gewenste handelen en aanvullende praktische informatie. Zo weet de arbeidsdeskundige precies aan welke voorwaarden zijn handelen moet voldoen. Hiermee is eenheid van beroepsuitoefening geborgd en wordt het beroep van arbeidsdeskundige geprofessionaliseerd.

Transparant
Daarnaast kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en andere professionals aan de hand van deze leidraad nagaan wat ze van de arbeidsdeskundige kunnen verwachten in verzuimsituaties en bij preventie van verzuim. Het handelen van de arbeidsdeskundige wordt hiermee transparant. Deze leidraad bakent het handelen van de arbeidsdeskundige af. Waar treedt de arbeidsdeskundige op en wanneer zijn andere professionals aan zet? En wanneer werken arbeidsdeskundigen samen met andere professionals als het gaat om (het voorkomen van) verzuim?

Werkwijze
Om deze doelen te kunnen halen, zijn de voorgestelde werkwijzen praktisch toepasbaar en worden deze ook door een brede groep gedragen. De leidraad beschrijft de randvoorwaarden en de taken die de arbeidsdeskundige tegenkomt in de uitvoering van zijn opdracht. Zó werken arbeidsdeskundigen.
Een andere werkwijze is echter wel mogelijk. De arbeidsdeskundige die afwijkt van de leidraad moet kunnen onderbouwen waarom hij dat doet. Zijn andere werkwijze moet ook aantoonbaar werken. Zo kan hij naar opdrachtgevers zijn handelwijze verantwoorden en kunnen opdrachtgevers hem hierop afrekenen.