Leidraad Verzuim
Rolkeuze

Rollen

De arbeidsdeskundige functioneert in het toepassingsgebied verzuim in verschillende rollen. In deze leidraad is gekozen voor de vijf belangrijkste rollen, die ook vaak samengaan. Het gaat om de volgende rollen:

  • beoordelaar

  • adviseur gericht op het individu

  • adviseur gericht op de organisatie

  • coach gericht op het individu

  • coach gericht op de organisatie

In het menu rechts kan de arbeidsdeskundige een rol selecteren. Daar vindt hij meer informatie over de rol en eronder de bijbehorende opdrachten.

De verdeling van de rollen en opdrachten is in beeld gebracht in het schema en wordt nader toegelicht in Rollen en opdrachten.