Cahier 27 – Voorspellende factoren voor arbeidsuitval
Voorwoord

Dit onderzoeksrapport beschrijft het onderzoek naar welke persoons- en werkgerelateerde kenmerken relevant zijn voor arbeidsuitval door arbeidsongeschiktheid en werkloosheid voor werkenden met een chronische aandoening.

Deze wetenschappelijke onderbouwing is een waardevolle aanvulling op de AKC Kennisbibliotheek Chronisch Werkt. De inzichten worden toegevoegd aan de kennisbibliotheek, waardoor deze nog completer wordt.

Het onderzoek heeft inzicht in risicofactoren opgeleverd, zogenaamde voorspellers voor uitval.

Dit inzicht helpt arbeidsdeskundigen om de juiste interventies te adviseren voor groepen gericht op duurzame inzetbaarheid. Ook biedt het handvatten voor individuele interventies gericht op werkbehoud.

Wij zijn blij dat dit onderzoek, naast de wetenschappelijke onderbouwing, een handreiking voor arbeidsdeskundigen oplevert. Deze handreiking is met name relevant voor arbeidsdeskundigen die betrokken zijn bij preventie, terugdringing van verzuim en arbeidsdeskundigen die een organisatie-adviesrol vervullen. Daarmee is de handreiking ook interessant voor de samenwerkingspartners van de arbeidsdeskundige, zoals de bedrijfsarts en verzuimbegeleiders.

Arbeidsdeskundigen zijn hierbij uitgenodigd om zich te verdiepen in de risicofactoren en met de handreiking in de praktijk aan de slag te gaan!

Marianne Holleman

Directeur AKC

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document