Cahier 25 – Volgend Sturen
Bijlage 3 Formulieren Evaluatie ontwikkeling zorgassistent

Toelichting

De jobcoach kan de formulieren ‘Evaluatie ontwikkeling zorgassistent’ gebruiken als een indicatief groei-instrument. Er zijn twee formulieren beschikbaar: een formulier voor de zorgassistent in de klas en een formulier voor de zorgassistent in de ouderenzorg. Wil je het formulier aanpassen naar een andere functie, dan zijn de Excelbestanden beschikbaar via deze links: Evaluatie ontwikkeling zorgassistent primair onderwijs en Evaluatie Zorgassistent ouderenzorg.

De formulieren zijn gemaakt om de ontwikkeling van de werknemer inzichtelijk te krijgen. Ze zijn louter bedoeld als ondersteuning bij de evaluatie van de voortgang (eenmaal per kwartaal). Dit helpt de werknemer, de werkbegeleider en de jobcoach om de ontwikkeling te objectiveren en de ontwikkeldoelen voor de komende periode te bepalen.

Voor elk formulier is de normfunctie de basis. Voor de zorgassistent in de klas is dat de functiebeschrijving die Stichting Gezel samen met de scholen heeft gemaakt. Voor de zorgassistent in de ouderenzorg is dat de functiebeschrijving Helpende niveau 2. Ook voor andere functies kan dit formulier als uitgangspunt dienen.

Niet alle activiteiten en competenties die op het formulier staan, hebben hetzelfde belang of dezelfde zwaarte. Het verschil wordt uitgedrukt in de factor 1, 1,5 of 2. De factor wordt vermenigvuldigd met het totaal van de score op initiatief, zelfstandig, probleem oplossen en hygiëne/netheid:

  • Initiatief: in staat zijn om uit eigen beweging zaken op te pakken of aan te pakken.

  • Zelfstandig: in staat zijn om binnen werkafspraken eigen keuzes te maken.

  • Probleem oplossen: in staat zijn om oplossingen te bedenken binnen de werkafspraken.

  • Hygiëne/netheid: in staat zijn om binnen de functie eigen hygiëne/netheid maar ook de hygiëne/netheid van anderen en op de werkplek toe te passen.

Initiatief, zelfstandig, probleem oplossen en hygiëne/netheid kunnen een score van 1, 2, 3 of 4 krijgen. Hoe hoger de score des te meer de werknemer voldoet aan de eisen van de functie.

Er zijn ook items die zich niet goed lenen voor een score van 1 tot 4. Deze krijgen dan een score voldoende of onvoldoende voor de functie-uitvoering op het moment van evaluatie.

1 Formulier Evaluatie ontwikkeling zorgassistent-in-de-klas

Evaluatie ontwikkeling zorgassistent primair onderwijs

Naam:

Datum:

Jobcoach:

2 Formulier Evaluatie ontwikkeling zorgassistent ouderenzorg

Evaluatie ontwikkeling zorgassistent ouderenzorg

Naam:

Datum:

Jobcoach: