Cahier 25 – Volgend Sturen
Literatuur

Blonk, R. (2018). We zijn nog maar net begonnen. Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid aan Tilburg University.

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum.

Fiedler, F.E. (1967). A theory of leadership effectiveness. New York: McGraw-Hill. Fishbein, M. & Ajzen, I. (2010). Predicting and changing behavior: The reasoned action approach. New York: Psychology Press.

Langer, E.J. & Abelson, R.P. (1974). A patient by any other name...: Clinicia group difference in labeling bias. In Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42 (1) 4-9.

Remmerswaal, J. & Leijenhorst, B. (2020). Groepsdynamica, de basis. Professioneel begeleiden van groepen. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Rogers, C.R. (2019). Mens worden. Een visie op persoonlijke groei. Utrecht: Uitgeverij Bijleveld.

Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.

Seligman, M.E. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology. An Introduction. American Psychologist. 55 (1) 5-14.

Sen, A.K. (1997). Inequality, unemployment and contemporary Europe. International Labour review. 136:2, 155-172.

Smit, A. & Van Vuuren, T. (2016). Banenafspraak in het PO: Zonder waarde geen plaatsing. Heerlen: Loyalis Kennis en Consult.

Smit, A., Wolswijk, A., Reijenga, F. & Van Vuuren, T. (2016). Goede voorbeeldenboek. Banenafspraak in het PO: Zonder waarde geen plaatsing. Heerlen: Loyalis Kennis en Consult.

Steensma (2017). Positieve psychologie van arbeid en organisatie. Amsterdam: Steensma en Boom Uitgevers Amsterdam.

Tuckman, B.W. (1988; 1998). The long road to Boston, Tallahassee, FL: Cedarwinds Publishing.

Verhoeven, C. (2012). Inleiding tot de verwondering. Eindhoven: Uitgeverij Damon Vof.

Watzlawick, P., Beavin, J. & Jackson, D. (2009). De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Weeghel, J. van, Pijnenburg, M., van ’t Veer, J. & Kienhorst, G. (2016). Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen. Principes, perspectieven en praktijken. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Woerkom, v. M., Stiensma, M., Tjepkema, S. & Spruyt, M. De ‘sterke-punten’-benadering werkt. In O&O, nummer 3, pp. 28 – 32, 2011.