Cahier 25 – Volgend Sturen
Inleiding

Bij het onderbouwen van de ToC staat centraal of het aannemelijk is dat de beoogde effecten worden bereikt met de activiteiten en of de axioma’s kloppen. In dit project hebben we de ToC van Stichting Gezel onderbouwd aan de hand van een stakeholdersconsultatie, casestudies en een beknopte literatuurstudie. Op basis hiervan concluderen we dat het zeer aannemelijk is dat de output en kortetermijneffecten het gevolg zijn van de uitgevoerde activiteiten en manier van begeleiden. Of dit voor de langetermijneffecten ook het geval is – namelijk dat de doelgroep zich kan handhaven op de arbeidsmarkt – zal nader onderzoek moeten uitwijzen.