Cahier 25 – Volgend Sturen
5 Output

Bij output gaat het om de telbare ‘producten’ die het resultaat zijn van de activiteiten. Voor Stichting Gezel is de beoogde output een mbo-2-diploma (startkwalifi catie) en een baan en/of vervolgopleiding. Sommige deelnemers werd instroom in het mbo afgeraden omdat de verwachting was dat ze het niet zouden kunnen. Bij Stichting Gezel zien we dat ze het wél kunnen en soms ook nog eens doorstromen naar mbo-3 of -4. De aanpak is echter procesgericht in plaats van resultaatgericht, omdat juist dat tot resultaat leidt. De zorgassistenten kunnen bijvoorbeeld ook een volgende stap zetten als ze een mbo-1-diploma hebben behaald, een ander traject gaan volgen of in behandeling gaan.

Kader 5.1 geeft een gedetailleerd overzicht van de output van Stichting Gezel. Van alle deelnemers heeft 80 procent een diploma gehaald (mbo-1 of -2). Van degenen met een diploma heeft 93 procent een volgende stap gezet in de zin van werken en/of leren. Op basis van de ervaringen van Stichting Gezel hebben we een Excelbestand gemaakt om de output van vergelijkbare trajecten vanaf het begin te kunnen bijhouden. Bijlage 4 bevat ter informatie de twee tabbladen uit het Excelbestand. Wil je zelf werken met het outputformulier, dan kun je deze als Excelbestand downloaden via de website van het AKC.

KADER 5.1 GEREALISEERDE OUTPUT

Aantal deelnemers: 143 personen (aangemeld: 157 personen)

Behaalde diploma’s: 114 personen

 • 3 x mbo-1

 • 111 x mbo-2

Tussentijdse uitstroom: 29 personen

 • 10 x naar werk

 • 5 x ziek uit dienst

 • 5 x traject behandeling/begeleiding

 • 2 x zelf ontslag genomen

 • 2 x ontslagen

 • 1 x moederschap

 • 2 x verhuisd

 • 2 x onbekend

Volgende stap na diploma

Werk: 76 personen

Werken en leren: 17 personen

 • 33 x PO-school

 • 21 x zorg

 • 8 x detailhandel

 • 14 x overig

Fulltime leren: 13 personen

 • 1 x mbo-2

 • 7 x mbo-3

 • 4 x mbo-4

 • 1 x hbo

 • 7 x PO-school

 • 1 x zorg

 • 3 x kinderopvang

 • 6 x overig

Geen vervolg: 8 personen

 • 5 x ziek / in behandeling

 • 1 x hoeft niet te werken van de moeder

 • 2 x moederschap