Cahier 25 – Volgend Sturen
4.1 Inleiding

De activiteiten zijn gericht op het creëren van ruimte, zodat de doelgroep kan (blijven) deelnemen aan het traject en zich ontwikkelt:

  1. Voorlichten en groepsintake.

  2. Opleiden op maat.

  3. Begeleiden van het ‘leren werken’.

  4. Betrekken van de omgeving.

De regiocoördinatoren van Stichting Gezel doen de voorlichting en de groepsintake. Ze coördineren alle activiteiten en treden op als werkgever. De regiocoördinatoren zijn veelal arbeidsdeskundigen. De uitvoering is in handen van docenten, werkbegeleiders van de PO-scholen en jobcoaches. Bij problemen in de uitvoering kan men een beroep doen op Stichting Gezel c.q. de betreffende regiocoördinator. In kader 4.1 gaan we nader in op de taakverdeling bij deze activiteiten.

KADER 4.1 TAAKVERDELING

Stichting Gezel c.q. regiocoördinator

De rol van Stichting Gezel verandert van voorlichter naar groepsbegeleider naar werkgever1. In het begin zijn de regiocoördinatoren meer betrokken en houden ze de vinger aan de pols. Ze stellen de kandidaten op hun gemak en zijn aanspreekpunt voor het hele project. Na zo’n drie maanden zit iedereen goed in het proces en wordt de regiocoördinator meer werkgever. Bij problemen ondersteunt de coördinator de docent en jobcoach. De regiocoördinator is ook de aangewezen persoon om in actie te komen bij problemen in de thuissituatie.

Jobcoach

De jobcoach geeft begeleiding bij het leren werken, heeft regelmatig contact met de werkbegeleider, docent, regiocoördinator en zo nodig de ouders. Ook doet hij of zij verslag van de ontwikkeling van de deelnemers.

Docent

De docent van het ROC geeft les in alle vakken, geeft individuele opdrachten en begeleidt het groepsproces.

BBL-praktijkopleider

De praktijkopleider ondersteunt de werknemer in de praktijksituatie en stemt af met student en werkbegeleider inzake praktijkopdrachten en kwalificatie-eisen. Hij of zij rapporteert met instemming de voortgang aan de docent, jobcoach en regiocoördinator.

Werkbegeleider

De juf of meester krijgt extra handjes in de klas, maar investeert als werkbegeleider ook tijd in de begeleiding van het leerproces en het aftekenen van praktijkopdrachten.

1 

Stichting Gezel is werkgever van de zorgassistenten-in-opleiding, omdat de scholen aangaven dat ze daarvoor geen geld hadden.