Cahier 25 – Volgend Sturen
3 Input

Onder input scharen we alles dat nodig was om van start te kunnen gaan met het project Zorgassistent-in-de-klas. Het betreft input van Stichting Gezel zelf, input van andere partijen en aanvullende financiering.

Input van Stichting Gezel

 • Arbeidsdeskundige kennis en ervaring met de doelgroep en de manier van werken.

 • Specifieke competenties, zoals doorzettingsvermogen, overtuigingskracht, creativiteit, coachende vaardigheden, conflicthantering, geduld, niet oordelen en authenticiteit.

 • Inwerken van jobcoaches.

 • Inbreng van netwerkcontacten.

 • Veel tijd en inspanningen om te zorgen voor de benodigde input van andere partijen en aanvullende financiering. Het gaat hierbij onder andere om ruimte creëren binnen de regels die instanties hanteren en zelf op zoek gaan naar kandidaten als gemeenten te weinig kandidaten aandragen (via leerplichtambtenaren, praktijkscholen en UWV).

Input van andere partijen

 • Input van ROC’s: bereidheid om de opleiding mbo-2 Assistent dienstverlening en zorg aan te passen en een geschikte docent te leveren.

 • Input van PO-scholen: leerwerkplek(ken), een geschikte juf of meester die ook als werkbegeleider wil fungeren en een financiële bijdrage van € 300 per maand.

 • Input van gemeenten en UWV: financiering van trajecten, loondispensatie en loonkostensubsidie, aanleveren van kandidaten en de inzet van een jobcoach.

 • Input van VSO- en praktijkscholen: aanleveren van kandidaten.

Overige financiering1

Naast de financiering van gemeenten, UWV en PO-scholen is er gebruikgemaakt van:

 • Reguliere financiering ten behoeve van de opleiding Assistent dienstverlening en zorg.

 • Subsidie van de provincie Noord-Brabant.

 • Vrijstelling btw (via de Belastingdienst). Dit kon op voorwaarde dat de leerlingen niet vanuit Stichting Gezel naar de PO-scholen zouden worden gedetacheerd.

1 

De totale kosten waren € 40.000 per deelnemer: € 20.000 per jaar, inclusief salaris.