Cahier 25 – Volgend Sturen
1.3 Resultaat

Het project heeft de volgende producten opgeleverd:

  • Een beschrijving van de ToC: de kern van de aanpak van Stichting Gezel, inclusief het gedachtegoed (axioma’s) en de onderbouwing daarvan.

  • Meetinstrumenten: een Excelbestand voor het bijhouden van de output en twee formulieren ‘Evaluatie ontwikkeling zorgassistent’: een formulier voor het primair onderwijs en een formulier voor de ouderenzorg.

  • Werkinstructies. Er zijn twee typen werkinstructies.

    1. Instructies gericht op de activiteiten in het project Zorgassistent-in-de-klas.

    2. Instructies gericht op de axioma’s. Deze instructies gaan over de manier van begeleiden (volgend sturen).

  • Een lesplan om de ToC en werkinstructies over te dragen en de benodigde vaardigheden te oefenen (zie pagina 49 en verder).

Het project Zorgassistent-in-de-klas gaat over zorgassistenten in het PO. De activiteiten en de cases in de ToC zijn hier dan ook op gebaseerd. De methodiek Volgend Sturen is echter breder toepasbaar: niet alleen bij cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook bij re-integratietrajecten in het eerste en tweede spoor (met name als cliënten vastlopen in de reguliere aanpak). Met de ToC, werkinstructies en training voegen we iets toe aan het handelingsrepertoire van de arbeidsdeskundigen, namelijk een andere mensbenadering.