Cahier 25 – Volgend Sturen
1.1 Aanleiding

In 2014 heeft registerarbeidsdeskundige Frans Hoebink Stichting Gezel opgericht, omdat er (te) weinig banen waren voor vrouwelijke schoolverlaters van het praktijkonderwijs. Zij konden hoofdzakelijk terecht bij McDonalds en in de schoonmaak, maar wilden veel liever met kinderen werken. Dit heeft geleid tot het project ‘Zorgassistent-in-de-klas’. Het project bestaat uit leerwerkplekken in het PO en een aangepaste mbo-2-opleiding Assistent dienstverlening en zorg. De zorgassistenten-in-opleiding (m/v) zijn in dienst bij Stichting Gezel en ontvangen een salaris.

De kern van de aanpak van Stichting Gezel bestaat uit het creëren van ruimte om te groeien binnen het vermogen dat mensen hebben: voorwaarden scheppen en kijken hoe iemand zich ontwikkelt. Het gaat daarbij om een herpositionering van de verhouding tussen de arbeidsdeskundige en de cliënt (en zo nodig ook de familie en de cliënt): volgend sturen in plaats van leidend sturen, erop vertrouwen dat de cliënt zelf een keuze kan maken en daar vervolgens een afspraak over maken. Een dergelijke werkwijze vraagt veel vertrouwen van de uitvoerders. Niet het resultaat, maar het proces staat namelijk centraal. Het paradoxale is dat juist door niet het resultaat centraal te stellen de beste resultaten worden behaald. De meeste deelnemers behalen het mbo-2-diploma, terwijl zijzelf, de praktijkschool en hun ouders vaak dachten dat dit niet haalbaar was. Nog belangrijker is dat ze een volgende stap zetten en zich kunnen handhaven op de arbeidsmarkt.

Het AKC wil arbeidsdeskundigen kennis laten maken met deze werkwijze. Daarom is opdracht gegeven om de methodiek te beschrijven en overdraagbaar te maken.