Cahier 25 – Volgend Sturen
Woord van dank

Het is een bijzondere tijd geweest. Een project te mogen ontwikkelen in de praktijk. Gewoon beginnen met wat gedachten op papier. Waarna het vertrouwen van Orionis Walcheren en de gemeente Den Haag om met ons in zee te gaan het mogelijk maakte om te starten. Daarna volgden ‘de Oosterschelde regio’, DZB Leiden, Baanbrekers Waalwijk, gemeente Oss, UWV Eindhoven en Senzer Helmond. Met financiële ondersteuning van Rabobank Walcheren, Rabobank Den Haag, het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs, de provincie Noord-Brabant en Everyday Heroes hebben we de eindjes aan elkaar kunnen knopen. De opleidingen van Scalda, NCVB en Ter Aa wilden met ons samenwerken om de zorgassistent door te ontwikkelen naar een diploma op mbo-2-niveau.

Natuurlijk moeten heel veel mensen waardering krijgen voor hun bijdrage aan het project en de beschrijving ervan. Het is onmogelijk om ze allemaal te noemen. Daarom beperk ik mij tot één persoon: Chee Wai Chang. Hij is het die mij heeft overgehaald het project ‘Zorgassistent-in-de klas’ te starten. Zonder hem was er mogelijk geen project gekomen; zonder al die anderen was er geen project geweest.

Het was een bijzondere tijd. Op het hoogtepunt hadden we ruim honderd zorg-assistenten tegelijkertijd in dienst. Al hun gemakken en ongemakken hebben we mee mogen beleven. Het was leerzaam voor hen, maar zeker ook voor ons.

En nu is in opdracht van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) de praktijk in beeld gebracht. Met de Theory of Change is de praktijk onderbouwd. Het is een resultaat waar we oprecht trots op zijn. De methodiek heeft de titel ‘Volgend Sturen’ gekregen. Een heel mooie afronding van vijf jaar ‘Zorgassistent-in-de-klas’.

Frans Hoebink

Directeur Stichting Gezel

Maart 2021